Upalne gminne zawody strażackie


Wyjątkowo radośnie brzmiały syreny strażackie wszystkich pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kaczory, które 8 czerwca zjechały się do Dziembowa, by wziąć udział w tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Imprezę na miejscowym boisku sportowym zorganizował tradycyjnie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Kaczorach, a rolę gospodarzy zawodów pełniła miejscowa jednostka OSP w Dziembowie. W strażackich zmaganiach w upalną niedzielę wzięło udział łącznie 14 reprezentacji: pięć męskich drużyn seniorskich, jedna drużyna kobieca oraz osiem drużyn MDP. Drużyny stanęły w szranki w dwóch konkurencjach: w ćwiczeniu bojowym (nasi strażacy lekko zmodyfikowali tę konkurencję dodając kilka kolejnych zadań. Zamiast standardowej motopompy używana jest pompa pływająca, którą zawodnicy wkładają do basenu. Strażak 1 linii gaśniczej ma za zadanie strącenie wodą puszki, następny musi przewrócić słupki. Zadaniem trzeciej linii gaśniczej jest napełnienie zbiornika oddalonego o kilka metrów przy użyciu 4 wiader. Ostatnim etapem jest przecięcie grubego wałka drzewa przez pilarza drużyny) oraz w sztafecie pożarniczej (każda drużyna miała do przebiegnięcia dystans około 50 m w tym pokonanie kilku przeszkód: rów z wodą, równoważnia czy 2 metrowa ściana). Tegorocznej komisji sędziowskiej przewodniczył mł. bryg. Michał Szmagliński z Komendy Powiatowej PSP w Pile, a w gronie zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Brunon Wolski, przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal, radni i sołtysi.

W klasyfikacji ogólnej zawodów kolejność miejsc zajętych przez drużyny w poszczególnych grupach wiekowych prezentowała się następująco: męska grupa seniorów: I – Dziembowo, II – Zelgniewo, III – Kaczory, IV- Morzewo, V- Prawomyśl; kobieca drużyna – I – OSP Zelgniewo (wielkie gratulacje dla odważnych Pań), młodzieżowe drużyny pożarnicze (chłopcy): I – Morzewo, II – Kaczory, III – Dziembowo, IV – Prawomyśl, V – Zelgniewo, młodzieżowe drużyny pożarnicze (dziewczęta): I – Dziembowo, II – Morzewo, III – Zelgniewo.

Imprezę podsumował wójt gminy Kaczory Brunon Wolski, który skierował serdeczne podziękowania pod adresem organizatorów, tegorocznych gospodarzy imprezy oraz drużyn uczestniczących w zawodach. Włodarz gminy dziękował m.in. za wzorowe przygotowanie boiska pod zawody, sprawne przeprowadzenie konkurencji, sportową rywalizację i przyjazną atmosferę stworzoną podczas zawodów.

Zawody sfinalizowała uroczysta dekoracja najlepszych drużyn oraz degustacja pysznych kiełbasek z grilla przygotowanych specjalnie na tą okazję.