Uroczyste zakończenie!!!


We wszystkich szkołach gminy Kaczory zakończenie roku szkolnego przebiegało bardzo uroczyście. W uroczystościach wzięli udział wszyscy nauczyciele i zaproszeni goście. Były dyplomy, nagrody za szczególne osiągnięcia uczniów. A dla nauczycieli oczywiście kwiaty. W Szkole Podstawowej w Kaczorach szczególny przebieg miało ślubowanie szóstoklasistów. Było bardzo uroczyście.