Uroczystość „Pasowania na ucznia”


18 października w Szkole Podstawowej w Kaczorach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – uroczystość „Pasowania na ucznia” dzieci z klas pierwszych. Wagę tej chwili podkreślała obecność, w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Kaczory, Dyrektora GZEASziP, Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącej Rady Rodziców, rodziców, a także młodszych kolegów z przedszkola. Pani Dyrektor Wiesława Kończak serdecznie powitała zaproszonych gości, a następnie oddała głos dzieciom – one to bowiem były bohaterami tego spotkania. Pierwszoklasiści wraz z uczniami klas czwartych zaprezentowały program artystyczny, w którym udowodniły, że potrafią pięknie śpiewać, recytować wiersze, znają zasady zachowania w szkole i dużo wiedzą na temat swojej ojczyzny i środowiska przyrodniczego. Zebrani goście nie szczędzili im braw. Zaraz potem w symboliczny sposób – poprzez złożenie ślubowania na flagę Polski i pasowanie przez panią Dyrektor wielkim ołówkiem – zostały przyjęte do grona braci uczniowskiej. Od tej chwili nie są już maluchami, ale prawdziwymi uczniami. Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne,
że zostały włączone do społeczności szkolnej. Otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i książeczki SKO. Obdarowane zostały też prezentami od starszych kolegów i zaproszonych gości w postaci: kwiatów, folderów i breloczków Gminy Kaczory oraz słodyczy. Po pasowaniu nastąpiła chwila dla fotoreporterów, czyli rodziców i najbliższych, którzy to niezwykłe wydarzenie chcieli upamiętnić.

Opr. Fot. Anna Piskor