W gminie Kaczory mobilna zbiórka odpadów już 30 marca 2015


Na terenie gminy Kaczory 30 marca zostanie przeprowadzona, pierwsza w bieżącym roku, mobilna zbiórka odpadów. Łącznie w 2015r. na terenie gmin członkowskich, Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zorganizuje cztery takie zbiórki (jedną na kwartał).

Podczas akcji odbierane będą odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i inne tekstylia, przeterminowane leki oraz zużyte opony o średnicy do 110 centymetrów z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie, w miejscu bezpiecznym dla pieszych i ruchu drogowego – w zabudowie wielorodzinnej do altany śmietnikowej, w zabudowie jednorodzinnej przed posesję.

Uwaga! Wystawianie ww. odpadów poza terminami mobilnych zbiórek stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.