Walne zebranie członków Powiatowego Związku Spółek Wodnych