We wrześniu dzieci powita nowy plac zabaw


1 września dzieci z Publicznego Przedszkola w Rzadkowie przywita nowy plac zabaw. Poprzedni ze względów bezpieczeństwa został rozebrany. Obecny plac zabaw usytuowany jest na placu w otoczeniu parkowej zieleni przed budynkiem szkoły i przedszkola. Środki na budowę placu zabaw przekazane zostały z budżetu gminy.

Piękny, bezpieczny i kolorowy plac zabaw będzie z pewnością służył nie tylko dzieciom z przedszkola lecz również i tym, które do niego nie uczęszczają. Zapraszamy więc dzieci z całej wsi i okolicy pod opieką osób dorosłych do korzystania z urządzeń placu. Należy podkreślić również, iż przy pracach nad nowym placem zabaw oraz rozbiorem starego pracowało zupełnie bezinteresownie z ogromnym zaangażowaniem kilkanaście osób. Pragnę serdecznie podziękować panom: K.Piosikowi, R.Ciecielągowi, A. Miedzianowskiemu, B. Kubiakowi, W. Giersowi, J. Włodarczykowi, M. Dureckiemu, P. Bystroniowi, D. Patryjasowi oraz paniom: J. Stypule. M. Ziembikiewicz, M.Sarnowskiej za duży wkład pracy i serce okazane przy powstawaniu placu. Bardzo serdecznie dziękuję również Wójtowi Gminy za zrozumienie potrzeb przedszkola i osobiste zaangażowanie w powstanie placu zabaw i nie tylko jego, bowiem oprócz tej inwestycji równoległe prowadzona była kolejna. Do budynku przedszkola prowadzone będę nowe piękne i również bezpieczne schody.

Ryszard Stypuła
/dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzadkowie/