Wielkie święto dostojnych jubilatów


W piątek, 2 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusze małżeńskie świętowało siedem par małżeńskich.

Wójt  Gminy pogratulował dostojnym Jubilatom wspólnie przeżytych lat. Życzył zdrowia, wszelkiej pomyślności, wzajemnej miłości i troski. Prestiż tego wyjątkowego święta, podniosło uhonorowanie małżonków z 50-letnim stażem medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Kaczory  Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Kaczory Stefan Kowal, w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jadwigi Wojnickiej oraz  zastępcy kierownika USC Józefa Kowalskiego.

W gronie odznaczonych Jubilatów znaleźli się Państwo: Jadwiga i Stanisław Nowakowie z Kaczor, Zofia i Feliks Lipieccy z Zelgniewa, Barbara i Henryk Piosikowie z Dziembówka, Izabela i Zenon Żbikowscy z Kaczor, Krystyna i Eugeniusz Lachowie z Kaczor oraz Helena i Sylwester Skąpscy z Kaczor.

W piątek świętowali również Państwo Anna i Herbert Krollowie z Brodnej, którzy w roku bieżącym obchodzili 60-lecie pożycia małżeństwa. Małżonkowie  otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny i upominek. Wszyscy Jubilaci otrzymali piękne wiązanki kwiatów.

Po części oficjalnej na wszystkich świętujących małżonków i ich rodziny czekał słodki poczęstunek, podczas którego odśpiewano  na cześć Jubilatów chóralne „Sto lat”. Przy lamce szampana, kawie i słodkim torcie małżonkowie chętnie dzielili się wspomnieniami ze wspólnie przeżytych lat. Miłym akcentem tego spotkania był występ gminnego zespołu wokalnego „Sonata”, który  pięknym śpiewem uświetnił tę uroczystość.