Wizyta uczniów klas VIII w Urzędzie Gminy w Kaczorach


10 grudnia Urząd Gminy w Kaczorach odwiedzili uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej w Kaczorach. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy oraz zadaniami realizowanymi przez samorząd gminny.

Wizyta zorganizowana została przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Kaczorach panią Hannę Okupniak w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Podczas spotkania z wójtem gminy Brunonem Wolskim i pracownikami Urzędu młodzież zapoznała się z zakresem czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach służbowych, a także procedurą wydawania dowodów osobistych i  nadawania numeru PESEL.