Wójt Gminy Kaczory ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawomyślu