Wybory samorządowe – 21 listopada 2010 r. do Rady Gminy Kaczory


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1454.

W związku z powyższym:

Pierwsza sesja powinna się odbyć w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników czyli najpóźniej – 2 grudnia 2010 r.