Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory


Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory przeprowadzonych na terenie gminy Kaczory

 

Lp. Sołectwo Uprawnieni

do udziału

w konsultacjach

Liczba

biorących udział

Frekwencja w konsultacjach

%

Jestem

„za”

Jestem

„przeciw”

Wstrzymuję

się

% % %
 

1.

 

Brodna

 

126

 

65

 

51,59

 

57

 

87,70

 

4

 

6,15

 

4

 

6,15

 

2.

 

Dziembowo

 

539

 

151

 

28,01

 

121

 

80,13

 

17

 

11,26

 

13

 

8,61

 

3.

 

Dziembówko

 

479

 

241

 

50,31

 

164

 

68,05

 

43

 

17,84

 

34

 

14,11

 

4.

 

Jeziorki

 

212

 

88

 

41,51

 

66

 

75,00

 

14

 

15,91

 

8

 

9,09

 

5.

 

Kaczory

 

2345

 

  667

 

     28,44

 

  471

 

 70,61

 

179

 

  26,84

 

   17

 

   2,55

 

6.

 

Krzewina

 

168

 

38

 

22,62

 

35

 

92,11

 

1

 

2,63

 

2

 

5,26

 

7.

 

Morzewo

 

470

 

107

 

22,77

 

78

 

72,90

 

20

 

18,69

 

9

 

8,41

 

8.

Prawomyśl – Byszewice  

141

 

95

 

67,38

 

92

 

96,84

 

2

 

2,11

 

1

 

1,05

 

9.

 

Równopole

 

244

 

140

 

57,38

 

106

 

75,71

 

18

 

12,86

 

16

 

11,43

 

10.

 

Rzadkowo

 

361

 

140

 

38,78

 

88

 

62,86

 

28

 

20,00

 

24

 

17,14

 

11.

 

Śmiłowo

 

755

 

161

 

21,32

 

131

 

81,37

 

24

 

14,90

 

6

 

3,73

 

12.

 

Zelgniewo

 

364

 

27

 

7,42

 

24

 

88,89

 

1

 

3,70

 

2

 

7,41

 

 

 

RAZEM

 

6204

 

  1920

 

     30,95

 

1433

 

 74,64

 

351

 

  18,28

 

 136

 

   7,08

 

+ głosy nieważne                                     71                1,14

                                                                 ———————————-

                                                                 1991              32,09%

Zestawienie wyników w całej gminie:

1/ Uprawnieni   –    6204

2/ Udział wzięło –  1991  co stanowi         –   32,09 %  w tym:

  • głosów ważnych 1920 co stanowi – 30,95 %
  • głosów nieważnych – 71 co stanowi – 1,14%

3/ Jestem „za” –     1433  co stanowi        –    74,64%

4/ Jestem przeciw –  351 co stanowi          –  18,28 %

5/ Wstrzymało się –  136   co stanowi        –   7,08 %