Wyniki VII Biegu „Kaczorska 10” o Puchar Wójta Gminy Kaczory