XXVII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych


Barwne, żywe widowiska obrazujące staropolską obrzędowość zaprezentowali uczestnicy XXVII SEMIKU WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH. Impreza odbywająca się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której organizatorami są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, każdego roku zachwyca i bawi mieszkańców wsi i okolic. Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały się grupy teatralne z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Na tegoroczny sejmik zakwalifikowano osiem zespołów.

Tradycyjnie już komisji artystycznej przewodził znakomity znawca folkloru i teatrów obrzędowych Antoni Śledziewski z Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie. Obok niego w składzie jurorów zasiedli: Zbigniew Kowalski, etnograf oraz Tomasz Kamiński, animator kultury.

Prezentacje rozpoczął Seniorski Teatr Obrzędowy „Pogodna Jesień” z Szamocina przedstawiając spektakl „Noc niepojęta”. Po nich na scenie pojawili się aktorzy zespołu „Klonowiaki” z przedstawieniem „Wigilia” ukazując zwyczaje i obyczaje wigilijne w regionie Borów Tucholskich. Jako trzeci zaprezentował się Zespół Teatralno-Obrzędowy

„Świętojanki” z Kramska. „Wybijanie żuru”, bo taki tytuł nosił spektakl w ich wykonaniu, był obrazem staropolskiego zwyczaju wielkanocnego.

Teatr Dziecięcy „Kiełek” z Kiełpina k/Kartuz, który wystąpił w barwnym widowisku „Cztery mile za płot” był rewią zabaw dziecięcych. Luźne sceny gier, zabaw i piosenek dziecięcych zaczerpnięte z tradycji dziecięcej poezji ludowej, z ogromnym wdziękiem odegrane przez dzieci zachwyciło i jurorów i publiczność.

 Kolejni artyści –Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa zaprezentowali spektakl

„Wielkanoc na Kujawach”, ukazujący zwyczaje towarzyszące przygotowaniom do Wielkiej Nocy i tradycje świąteczne obchodzone na Kujawach.

Odmienny typ spektaklu przedstawiła Grupa Teatralna „Dra” z Czaplinka. Artyści przedstawili ”Modlitwę Nawojki”- inscenizacja najstarszych tekstów zapisanych w języku polskim.

Grupa Teatralna ”Dobri  Drechowie” z Załakowa  wystąpiła w przedstawieniu ”Śnieżonka”- była to baśń wykonana w języku kaszubskim. Po nich na scenie pojawił się

Zespół Teatralny „Niepospolite ruszenie” z Tuchlina. „Ferdydurke” –,sztuka oparta o utwór Witolda Gombrowicza była próbą przedstawienia odwiecznego ścierania się infantylności z dojrzałością. Ich spektakl zakończył tegoroczny przegląd w Kaczorach.

Dzięki goszczącym teatrom mogliśmy powtórnie przeżyć prawdziwą aktorską ucztę, złożoną w hołdzie naszej rodzimej, polskiej tradycji. Tegoroczny sejmik to zetknięcie współczesności z tradycją. Cztery zespoły przedstawiły widowiska kultywujące dawną obrzędowość. Zwróciły uwagę na fakt jak cenne są nasze korzenie i jak ważne jest abyśmy o nich nie zapomnieli. Druga część prezentacji obrazowała natomiast w nowe formy teatralne, widoczne w spektaklach poszukiwanie nowych środków wyrazu scenicznego.

Sejmik zakończył komunikat Rady Artystycznej ogłoszony przez przewodniczącego jury Antoniego Śledziewskiego.

Decyzją członków komisji na ogólnopolski sejmik do Tarnogrodu zakwalifikowano:

Zespół Teatralno-Obrzędowy „Świętojanki” z Kramska oraz Zespół Teatralny „Klonowiaki” z Gminy Lubiewo.

Impreza zakończona została uroczystym wręczeniem podziękowań wszystkim zespołom za świetne przygotowanie i wręczeniem pamiątkowych upominków.

 Krystyna Adamcyzk
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach