Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.


Gmina Kaczory zakończyła realizację zadania pn. „Zabezpieczenie, udostępnienie i optymalizacja stanu MPN na Wzgórzach Morzewskich – miejsca hitlerowskiej zbrodni z 1939 r.” realizowanego w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, które w kwocie 168 tys. zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach zadania oczyszczono i zabezpieczono pomnik oraz uzupełniono brakujące płytki klinkierowe i spoiny. Wymurowano dodatkowe murki klinkierowe, uzupełniono spoiny i oczyszczono murki przy pomniku. Teren wokół pomnika wyłożono kostkę brukową. Z postumentu przy pomniku zdemontowano okładziny lastrykowe, które zastąpiono płytami granitowymi. Odnowiono także żeliwny znicz. Wokół pomnika zamontowano zakupione  ławki żeliwne. Schody prowadzące na wzgórze oczyszczono i uzupełniono zdemontowane płytki chodnikowe płytami betonowymi. Po oczyszczeniu  schody wyłożono okładzinami z kamieni sztucznych. Na całej długości schodów zamontowano poręcze. U podnóża wejścia do Miejsca Pamięci Narodowej ustawiono tablicę z nazwiskami poległych w dniu 7.11.1939 r. Teren wokół MPN został wyrównany i uporządkowany.

Koszt całego zadania wyniósł ponad 311 tys. zł.