Zawieszenie udzielania porad prawnych w formie stacjonarnej