Żelazowe gody


W dniu 31 grudnia 2012 roku wójt gminy Kaczory – Brunon Wolski i kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Wojnicka odwiedzili w domu dostojnych jubilatów państwa  Martę i Leona Tykferów  zam. w Dziembówku, którzy obchodzili jubileusz 65 – lecia  pożycia małżeńskiego. Związek małżeński zawarli dnia 21 listopada 1947 roku.  Otrzymali oni serdeczne gratulacje i piękne kwiaty.

Jubilaci ze wzruszeniem i radością wspominali minione lata i cieszyli się, że mogli doczekać żelazowych godów, mówią, że receptą na długoletnie i szczęśliwe  pożycie małżeńskie jest wzajemna miłość i umiejętność wybaczania. Dużą pomoc mają  ze strony córki Ireny i jej męża, którzy codziennie ich odwiedzają. Pani Irena z mężem Edwardem wspomnieli, że w kwietniu 2012 roku  przekroczyli już  40 letni staż małżeński. państwo Tykferowie mieszkają w Dziembówku  ponad 50 lat.

Wójt gminy składając gratulacje życzył dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu i wzajemnej miłości. Powiedział, że pomimo trudności jakie musieli pokonywać jubilaci, są ludźmi bardzo pogodnymi i radosnymi. Posiadają dużo mądrości życiowych, którymi potrafią dzielić się z innymi.