Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kaczorach


21 lipca 2017 roku została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków  w Kaczorach.

Inwestycja  kosztowała około 8,5 mln zł i była jedną z najważniejszych zadań zaplanowanych przez miejscowy samorząd w ostatnich latach.

Otwarcie oczyszczalni nastąpiło poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Czynności tej dokonali przedstawiciele  władz gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonawcy inwestycji, pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

Podczas okolicznościowej przemowy Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory zwrócił uwagę na konieczność modernizacji oczyszczalni, która wynikała z wymogów dotyczących ochrony środowiska stawianych przez WIOŚ – Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach wybudowana została w 1994 r. i była jedną z pierwszych oczyszczalni wybudowanych w naszym powiecie. Technologia zastosowana wówczas przy jej budowie była bardzo dobra i na tamte czasy spełniała wszystkie wymogi. Jednak po ponad dwudziestu latach użytkowania zastosowane rozwiązania technologiczne stały się przestarzałe i obiekt wymagał modernizacji. Do prac nad przygotowaniem dokumentacji przystąpiliśmy jeszcze, gdy budowany był basen w Kaczorach. W 2012 mieliśmy przygotowaną całą dokumentację  i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę – mówił wójt gminy.

30 czerwca 2015 r. podpisana została umowa  z wykonawcą zadania – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego i Mercomp Sp. z o.o. ze Szczecina. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nastąpiła w latach 2015-2017 według projektu firmy ECO TREATMENT z Gniezna. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest obiektem nowoczesnym, dostosowanym do zmian klimatu, w pełni spełniającym obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego. Atutem zaproponowanych rozwiązań jest  wysoka efektywność ekologiczna.

Włodarz gminy podkreślił, że  jest to bardzo ważna inwestycja, która umożliwi dalszy rozwój gminy i rozwój działalności gospodarczej na jej terenie. Dziękował za dobrą współpracę przy realizacji zadania wykonawcom inwestycji  oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił gminie pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni. Dzięki ww. wsparciu gmina zachowała płynność finansową podczas inwestycji i mogła realizować jednocześnie inne zadania zaplanowane w budżecie. Specjalne podziękowania skierował także do: projektanta, kierownika budowy, inspektorów nadzoru,  kierowników robót poszczególnych branż, pracowników Urzędu Gminy i Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach,  najbardziej zaangażowanych przy realizacji tej inwestycji.

Po oficjalnych przemowach obiekt poświęcony został przez ks. Andrzeja Czerwińskiego – proboszcza parafii w Kaczorach. Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzali przebudowany i zmodernizowany obiekt. Wyczerpującej informacji na temat technologii oczyszczania ścieków  udzielili wykonawcy zadania – wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego Radosław Czarny – Kropiwnicki  i wiceprezes  Zarządu Mercomp Sp. z o.o. ze Szczecina Piotr Zarzycki.

[