Życzenia dla 95 letniego Jubilata


Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski odwiedził w dniu 05 sierpnia 2019 r. w Kaczorach Pana Alfonsa Nowaka, który ukończył  95 lat życia. Pan Alfons urodził się 03 sierpnia 1924  r. w Morzewie i od dzieciństwa związany jest z gminą Kaczory.  W Morzewie mieszka od urodzenia, już od najmłodszych lat pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, które później przejął na własność a następnie przekazał następcy.  Pan Alfons już od 5 lat mieszka w Kaczorach u córki Anny,  która bardzo troskliwie opiekuje się ojcem. Ogląda programy telewizyjne, słucha radia, chodzi codziennie na spacery, ma bardzo dobrą pamięć, dużo opowiada o trudnych czasach z okresu wojny.  Jest osobą bardzo pogodną i życzliwą, cieszy się szacunkiem osób wśród których przebywa oraz mieszkańców których codziennie spotyka,  dla każdego ma dobre słowo a także lubi żartować. Interesuje się sprawami gminy, bierze udział w różnych spotkaniach okolicznościowych w gminie. Wójt Gminy życzył Jubilatowi dalszych kolejnych lat w zdrowiu.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC w Kaczorach/