Życzenia dla 98 letniego Jubilata


Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski odwiedził w dniu 23 stycznia 2018 r. w Morzewie pana Józefa Przybyła, który ukończył 98 lat życia. Pan Józef mieszka z żoną Marią w Morzewie od 1994 roku. Jubilat mówi, że jest bardzo szczęśliwy i dziękuje za przeżyte lata. Jest osobą bardzo pogodną i życzliwą, cieszy się szacunkiem osób wśród których przebywa, dużo się uśmiecha i dla każdego ma dobre słowo. Wójt Gminy życzył Jubilatowi, dalszych kolejnych lat w zdrowiu.

Jadwiga Wojnicka
kierownik USC w Kaczorach