Życzenia dla pracowników Banku Spółdzielczego w Kaczorach


Na ręce Pani Anity Golli – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kaczorach składam najszczersze gratulacje oraz słowa uznania za osiągnięte wyniki w 100-letniej działalności Banku.
Przy okazji tak pięknego jubileuszu, Pani Dyrektor oraz wszystkim Pracownikom Banku serdecznie dziękuję za wieloletnią, bardzo owocną współpracę z mieszkańcami gminy Kaczory, a w szczególności za przychylność i okazaną pomoc przy kredytowaniu wielu inwestycji, dzięki którym możliwy jest systematyczny rozwój naszej gminy oraz za okazane wsparcie przy realizacji pozostałej działalności.

Pragnę podkreślić, że Oddział Banku Spółdzielczego w Kaczorach pod Pani kierownictwem i Pani poprzedników pełni bardzo ważną rolę w naszej gminie. To dzięki Bankowi Spółdzielczemu nasza społeczność staje się bardziej aktywna gospodarczo, a na terenie gminy bardzo dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość. Dobrze prosperują również rolnicy, którzy dzięki korzystnej ofercie kredytowej Waszego Banku mogą unowocześniać swoje gospodarstwa. Wyrażam swoją wdzięczność za życzliwą i profesjonalną obsługę wszystkich naszych mieszkańców oraz dostosowanie oferty produktowej do ich indywidualnych potrzeb.

Z okazji 100-lecia działalności Banku życzę dalszej pomyślnej współpracy z mieszkańcami naszej gminy, wielu sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich, związanych z działalnością Banku Spółdzielczego w Kaczorach.

Z wyrazami szacunku

Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/